Kategorier
Brandskyddsartiklar

Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan ses som en strukturerad metod för att säkerställa ett effektivt och välfungerande brandskydd.

Klicka här för att komma i kontakt med brandskyddsföretag

Det syftar till att upprätthålla ordning och regelbundenhet inom brandskyddsåtgärderna. Genom att tillämpa systematiskt brandskyddsarbete anpassas brandskyddet efter byggnadens eller anläggningens behov, vilket kan variera betydligt.

Kontroll av handbrandsläckare är en del av ett fungerande SBA

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

I hemmet, exempelvis i en villa eller lägenhet, kan ett SBA innebära att man har grundläggande brandsläckningsutrustning till hands och regelbundet kontrollerar och byter batterier i brandvarnare. Dokumentation är sällan nödvändig i sådana situationer. Däremot utvecklas omfattningen av systematiskt brandskyddsarbete gradvis, beroende på risker och behov i olika verksamheter och byggnader.

Ett enklare systematiskt brandskyddsarbete

För exempelvis förskolor, mindre kontorslokaler eller små butiker kan ett enklare brandskyddsarbete vara tillräckligt, med någon form av dokumentation av de viktigaste brandskyddsåtgärderna.

Brandövning med brinnande vätska i ett eldningskar

I komplexa miljöer

Komplexa industrier, sjukhus eller stora hotell kräver en mer omfattande metodik, tillsammans med mer utförlig dokumentation.
Grunden är att ha insikt om vilka brandskyddsåtgärder som finns i byggnaden och hur de samspelar (t.ex., brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation).

Det är även viktigt att ha procedurer för regelbundna kontroller av olika brandskyddsåtgärder för att säkerställa att de fungerar korrekt över tid. Förutom tekniska aspekter är organisatoriskt brandskydd avgörande, särskilt inom vissa verksamheter som vård och omsorg, där personalens insatser vid utrymning är kritiska. I sådana fall ingår det att se till att personalen har nödvändig kunskap och förutsättningar för att agera vid brand eller nödsituation.

I många fall kan det i komplexa miljöer vara lämpligt att ser över sitt passiva brandskydd.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att skapa ett SBA?
Använd vår kostnadsfria tjänst för att komma i kontakt med brandskyddsföretag och låt dem återkomma till dig med en offert.

Här hittar du hjälp av brandskyddsföretag i ditt län

Här hittar du information från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) www.msb.se