Kategorier
Kontaktuppgifter Brandskyddsföretag

Kontaktuppgifter Protektia

Protektia är unika i branschen då våra medarbetare har mer än 30 års erfarenhet från egen tjänstgöring inom Brandförsvaret. Därför är vår ambition främst att ni som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska nå upp till gällande lagkrav för att uppnå ett skäligt brandskydd och inte köpa produkter eller tjänster ni inte behöver. Utan satsa på rätt delar i ert brandskydd för att få en trygg och säker miljö.

Vår företagsidé är att vara en verklighetsförankrad helhetsleverantör av tjänster inom brandskydd.

Hemsida:  www.protektia.se

Telefon: 08-502 354 55

Kontakta oss via e-post: info@protektia.se