Service av brandskydd i Halland

Här hittar du brandskyddsföretag i bland annat Halmstad, Falkenberg och Varberg  som gärna hjälper dig med att utföra service på dina brandskyddsprodukter.

Du efterfrågar enkelt kostnadsfria offerter från företag utan att förbinda dig till något.

Brandsläckarservice.se hjälper dig att samla offerter på allt från service av rökluckor och brandutbildningar, till projektering och montering av brandskydd. Kostnadsfritt för dig!

Så här enkelt fungerar det

Du fyller i formuläret nedan och sedan skickas din förfrågan till ett antal brandskyddsföretag i Hallands län.

Du väljer sedan själv vilka företag du vill anlita och din offertförfrågan är inte bindande.

Behöver du hjälp med något specifikt?
Skriv gärna ditt behov utförligt i meddelanderutan!

1: Offertförfrågan

Om du vill bli kontaktad av brandskyddsföretag från Hallands län, för service av ditt brandskydd, kan du enkelt skicka en offertförfrågan genom formuläret till höger.
En offertförfrågan är kostnadsfri för dig och du väljer själv vilket företag du vill anlita.

2: Vänta på svar!

När offerten väl är skickad, kommer företag att kontakta dig inom kort. Du väljer själv vilket företag du sedan vill gå vidare med.

3: Kontakta andra företag

I väntan på svar från brandskyddskonsulten, så kan du själv leta vidare bland brandskyddsföretag i ditt län.

Så här fungerar Brandsläckarservice.se

1: Du har ett företag som behöver hjälp med ditt brandskydd.

2: Du letar upp ditt län, och lämnar en offertansökan.

3: Brandskyddsföretag svarar med sin kostnadsfria offert

4: Du tar beslut om vem du vill anlita

5: Klart. Och det kostar dig ingenting extra!

Brandskyddskonsulter i Halland

Dessa företag hjälper dig gärna

Varför är det viktigt att kontrollera sitt brandskydd?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, åligger det dig som ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader och andra anläggningar att ansvara för brandsäkerheten. Det innebär att du måste säkerställa att det finns lämplig brandskyddsutrustning samt andra medel för att bekämpa och släcka bränder, anpassade för din verksamhet.
Dessutom förväntas du genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra uppkomst av brand samt anpassa fastigheten så att eventuella skador i samband med brand kan hindras eller minimeras.

Räddningstjänstens tillsyn:
Syftet med Räddningstjänstens tillsyn är att utvärdera om ditt företag har ett tillräckligt bra brandskydd. Enligt lag ska ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad vara försedda med lämplig brandsläcknings- och livräddningsutrustning som är i enlighet med verksamhetens behov. Vid besöket vill Räddningstjänsten träffa de personer inom företaget som har kunskap om företaget och företagets brandskyddsarbete. Det är också viktigt att fastighetsägaren medverkar.

 

Skriftlig dokumentation
Ditt brandskyddsarbete, och dina åtgärder, måste dokumenteras skriftligt och arbetet ska vara anpassat till din specifika verksamhet och/eller fastighet. Denna dokumentation utgör en grundläggande vägledning för hur brandrisker ska hanteras och hur man ska agera vid en eventuell nödsituation. Samarbetet med ett brandskyddsföretag kan vara avgörande för att säkerställa att du uppfyller lagens krav och att din verksamhet är rustad att agera effektivt i händelse av en brand eller annan nödsituation. b

Låt ett brandskyddsföretagv hjälpa dig
Du har ansvaret och ett brandskyddsföretag kan hjälpa dig att nå den nivå av brandskydd som passar din verksamhet.