Service av brandskydd på Gotland

Här hittar du brandskyddsföretag som gärna hjälper dig i Visby, Slite, Vibble och Klintehamn, men även andra orter på Gotland.

Du efterfrågar enkelt kostnadsfria offerter från företag utan att du själv förbinder dig till något.
Det är helt riskfritt för dig!

Brandsläckarservice.se hjälper dig att samla offerter på allt från service av rökluckor och brandutbildningar, till projektering och montering av brandskydd.

Så här enkelt fungerar det

Du fyller i formuläret nedan och sedan skickas din förfrågan till ett antal brandskyddsföretag på Gotland. De kommer kontakta dig inom kort och du väljer sedan själv vilket företag du vill anlita.

Behöver du hjälp med något specifikt?
Skriv gärna ditt behov utförligt i meddelanderutan!

1: Offertförfrågan

Om du vill bli kontaktad av brandskyddsföretag på Gotland, för service av ditt brandskydd, kan du enkelt skicka en offertförfrågan genom formuläret till höger.
En offertförfrågan är kostnadsfri för dig och du väljer själv vilket företag du vill anlita.

2: Vänta på svar!

När offerten väl är skickad, kommer företag att kontakta dig allt eftersom. Du väljer själv vilket företag du vill gå vidare med.

3: Kontakta andra företag

I väntan på svar så kan du själv leta vidare bland brandskyddsföretag i ditt län.

Så här fungerar Brandsläckarservice.se

1: Du har ett företag som behöver hjälp med ditt brandskydd.

2: Du letar upp ditt län, och lämnar en offertansökan.

3: Brandskyddsföretag svarar med sin kostnadsfria offert

4: Du tar beslut om vem du vill anlita

5: Klart. Och det kostar dig ingenting extra!

Varför är det viktigt att utföra service på ditt brandskydd?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor så ska du som ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader (eller andra anläggningar) tillhandahålla brandskyddsutrustning och annan utrustning för släckning av brand. Du ska även ha utrustning för livräddning vid brand eller annan olycka. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Detta arbete ska dokumenteras skriftligt och kunna visas upp i händelse av räddningstjänstens tillsyn.

Du har ansvaret och ett brandskyddsföretag kan hjälpa dig att nå den nivå av brandskydd som passar din verksamhet.

Behöver du komma i kontakt med räddningstjänsten på Gotland så hittar du mer information till dig som företagare här: Räddningstjänsten Gotland

Snabbkolla din brandsläckare här:
Utför en snabbservice av din brandsläckare så här: Service av brandsläckare du kan göra själv