Hur utformas en utrymningsplan?

Vad ska du tänka på när du skapar en utrymningsplan?

Grunden för säker utrymning är att förhindra risker för förgiftning, kvävning, eller explosion på grund av utströmmande gas eller farliga material vid en brand. Läs mer här!

Läs mer »

Systematiskt brandskyddsarbete i hemmet

I ett privat boende, såsom en villa eller en lägenhet, utgör ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) en viktig del av att säkerställa en trygg boendemiljö. I grundläggande termer handlar SBA om att förbereda sig och sitt hem för att kunna agera effektivt i händelse av en brand. Det inkluderar flera viktiga aspekter som kan variera i omfattning beroende på riskprofilen och storleken på bostaden.

Läs mer »

Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan ses som en strukturerad metod för att säkerställa ett effektivt och välfungerande brandskydd. Klicka här för att komma i kontakt med brandskyddsföretag Det syftar till att upprätthålla ordning och regelbundenhet inom brandskyddsåtgärderna. Genom att tillämpa systematiskt brandskyddsarbete anpassas brandskyddet efter byggnadens eller anläggningens

Läs mer »