Brandservice för privatperson:

Som privatperson behöver du inte utföra service på din brandsläckare med hjälp av en fackman, det fixar du enkelt själv! Att lämna in en brandsläckare för att byta ut släckmedlet är ofta, tyvärr, dyrare än att köpa en ny konsumentbrandsläckare.


Behöver ditt företag hjälp? Klicka här: Brandservice för företag

 


1: Ser brandsläckaren oskadd ut?

Brandsläckaren skall inte har några stora repor, bucklor eller andra skador.
Det får inte finnas några rostangrepp eller att brandsläckaren läcker.
Kontrollera slangen så att det inte finns rester av släckmedel i den eller att brandsläckarens slang har torrsprickor.

2: Kontrollera manometern.

(Mätaren som visar brandsläckarens tryck)
Den skall stå på grönt! Finns det ingen manometer så har du antingen en kolsyresläckare eller en patrondriven brandsläckare framför dig.
Då kan du bortse från denna punkt.

Har du en manometer som står på rött? 
Kontakta genast ett företag som utför service eller köp en ny brandsläckare.

3: Vänd släckaren upp-och-ner.

Detta gör du för att lösa upp pulvret som annars kan ha packats ihop. Kan du höra att pulvret strilar i behållaren när du vänder den så är det ett plus!
Skumsläckare och kolsyresläckare behöver du inte vända på, men har du råkat göra det så är det ingen fara.
Se det som ett träningspass!

Klart!


Att tänka på!

Om din brandsläckare är använd, även delvis, lämna den till ett serviceföretag för omfyllnad eller byt ut den mot en ny!

En skumsläckare bör lämnas in för kontroll hos en brandskyddsfirma vart 5:e år.

Både pulversläckare och kolsyresläckare ska lämnas in för service vart 10:e år.Brandservice för företag

Är det ditt företag som egentligen behöver hjälp med service av brandskyddet?

I så fall kan du klicka på den här länken:

Så här monterar du din brandsläckare