Brandservice för privatpersoner:

Som privatperson behöver du inte låta någon certifierad brandskyddstekniker utföra service på din brandsläckare, det fixar du enkelt själv!
Om du kontinuerligt underhåller din brandsläckare kommer den fungera under hela sin livslängd och kunna finnas till hands när det väl gäller. 

Vad gör du med en förbrukad brandsläckare?
Om du har använt din brandsläckare, även om det bara är ytterst lite, ska du anse den som förbrukad. Att som privatperson lämna in en brandsläckare för att byta ut släckmedlet är tyvärr ofta dyrare än att köpa en ny konsumentbrandsläckare.

När du väljer en ny brandsläckare så rekommenderas en pulversläckare på 6kg i högsta klassen 55A 233B C

1: Ser brandsläckaren oskadd ut?

Brandsläckaren skall inte har några stora repor, bucklor eller andra skador.
Det får inte finnas några rostangrepp eller att brandsläckaren läcker.
Kontrollera slangen så att det inte finns rester av släckmedel i den eller att brandsläckarens slang har torrsprickor.

2: Kontrollera manometern

(Mätaren som visar brandsläckarens tryck)
Manometern skall stå på grönt.
Finns det ingen manometer så har du antingen en kolsyresläckare eller en patrondriven brandsläckare framför dig.
Då kan du bortse från denna punkt.

 

Har du en manometer som står på rött? 
Kontakta genast ett företag som utför service eller köp en ny brandsläckare.

Du hittar brandskyddsföretag som säljer brandsläckare här:

Brandsläckare hos Byggmax 

Handtaget till en brandsläckare

3: Vänd släckaren upp och ned

Varför ska du vända din brandsläckare upp och ned?

Detta gör du för att lösa upp pulvret som annars kan ha packats ihop. Kan du höra att pulvret strilar i behållaren när du vänder den så är det ett plus!
Skumsläckare och kolsyresläckare behöver du inte vända på, men har du råkat göra det så är det ingen fara.
Se det som ett träningspass!

Klart!

Att tänka på!

Om din brandsläckare är använd, även delvis, lämna den till ett serviceföretag för omfyllnad eller byt ut den mot en ny!

En skumsläckare bör lämnas in för kontroll hos en brandskyddsfirma vart 5:e år.

Både pulversläckare och kolsyresläckare ska lämnas in för service vart 10:e år.

Brandservice för företag

Behöver ditt företag hjälp med service av brandskyddet?

Använd Brandsläckarservice.se för att snabbt hämta offerter. Utan extra kostnad! Du väljer själv vilket företag du vill arbeta med.

Så här monterar du din brandsläckare: