Brandservice Företag

Har du brandsläckare på ditt företag?

Varje år skall ditt företags brandskydd kontrolleras av en fackman.
Detta för att försäkra att brandskyddet fungerar, ifall det någon gång skall användas. Ditt försäkringsbolag ställer också krav på ditt brandskydd.
Läs igenom ditt försäkringsbrev för att hålla dig uppdaterad.

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

En kontroll av brandskyddet är också en viktig del i ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete, (SBA). Utan ett fungerande SBA-arbete har räddningstjänsten svårt att kontrollera ifall ditt företag lever upp till de krav som ställs.

Här hittar du företag som hjälper dig!

På Brandsläckarservice.se kan du hitta företag som hjälper dig att serva dina brandsläckare. Med hjälp av menyn ovanför så kan du snabbt hitta någon i ditt län som kan hjälpa dig, eller genom att klicka här:

Brandskyddsföretag i Sverige

Det här kan du göra själv:

Använd gärna vår guide nedan som visar hur du, eller ditt företags, brandskyddsansvarige kan arbeta för att kontinuerligt kontrollera att brandsläckaren är funktionsduglig.

Brandservice för Företag

Som företag är det viktigt att du kontrollerar ditt brandskydd kontinuerligt. Utse gärna en brandskyddsansvarig och se till att den personen ser över brandskyddet en gång i månaden. De punkter som du (eller din brandskyddsansvarige) själv kan kolla är:

bild (4)

  1. Brandsläckaren är synlig och finns kvar på avsedd plats.
  2. Brandsläckaren inte är blockerad eller att något skymmer den.
  3. Etiketten på behållaren skall vara vänd utåt och fullt läsbar.
  4. Behållaren är hel och ren och inte uppenbart skadad.
  5. Manometerns nål, på de brandsläckare där sådan finns, pekar på grönt.
  6. Handtaget på brandsläckaren är plomberad och att sprinten är kvar.

Vad händer efter din egenkontroll?

En gång per år skall en fackman se över ditt brandskydd. Du hittar ett företag nära dig ifall du söker på ditt län i högersidan eller om du klickar på: Brandskyddsföretag i ditt län

Äger du ett brandskyddsföretag?

Här kan du läsa mer om hur sidan Brandsläckarservice.se kan hjälpa dig och ditt brandskyddsföretag!